Använder ni er av miljövänliga och svanenmärkta produkter?

Att tvätta kräver resurser och skapar avfall, som påverkar miljön. Vi anser att det är vårt jobb att minska miljöpåverkan, både på det sätt som vi tvättar och de produkter som vi använder. Därför använder vi alltid miljövänliga produkter.

Leave a comment