Behöver jag säga till om jag har fläckar på något plagg?

Det är alltid bäst att upplysa oss men när vi sorterar kläderna kollar vi alltid efter fläckar och då använder vi olika sorters fläckborttagning. Du kan ändå skriva det i Övriga Upplysningar om du vill.

Leave a comment